Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:34:23
-00:25:54
+00:17:46
1387 1387
47 / 67
-00:15:21
+00:11:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii