Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:18
-00:27:59
+00:15:41
1050 1050
51 / 79
-00:11:16
+00:11:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii