Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:33
-00:09:11
+00:23:06
2028 2028
87 / 92
-00:03:15
+00:16:06
00:37:13
-00:23:04
+00:20:36
1669 1669
84 / 94
-00:05:23
+00:16:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii