Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:59
-00:27:18
+00:16:22
1164 1164
54 / 81
-00:23:38
+00:09:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii