Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:42:37
-00:17:40
+00:26:00
1864 1864
8 / 9
-00:02:07
+00:14:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii