Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:38
-00:33:39
+00:10:01
224 224
6 / 81
-00:14:42
+00:03:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii