Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:54
-00:45:00
+00:35:56
7249 2122
291 / 356
-00:17:16
+00:29:06
00:38:43
-00:21:34
+00:22:06
1772 1772
79 / 81
-00:02:37
+00:15:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii