Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:40:00
-00:20:17
+00:23:23
1816 1816
75 / 81
-00:16:37
+00:16:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii