Patrycja Zawal

Golden Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:25:16
-00:23:28
+00:08:49
108 108 1
8 / 106
-00:20:09
+00:03:56
00:27:38
-00:32:39
+00:11:01
334 334 1
16 / 100
-00:17:29
+00:10:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii