Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:36:53
+00:32:01
4845 1322
K30 : 590
213 / 284
-00:30:26
+00:28:44
00:57:49
-00:52:13
+00:27:07
4224 940
K30 : 443
190 / 327
-00:44:50
+00:23:34
00:57:43
-00:34:16
+00:25:46
3367 752
K30 : 188
141 / 257
-00:22:55
+00:21:56
01:11:51
-00:38:03
+00:42:53
8366 2812
337 / 348
-00:23:33
+00:35:30
00:32:06
-00:28:11
+00:15:29
1014 1014
59 / 101
-00:15:08
+00:14:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii