Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:43
-00:28:34
+00:15:06
955 955
34 / 78
-00:08:45
+00:09:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii