Urszula Puza

urszula.puza@gmail.com
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:28:08
-00:32:09
+00:11:31
402 402 1
32 / 79
-00:15:26
+00:07:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii