Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:54
-00:42:25
+00:31:13
4369 1201
K30 : 483
142 / 212
-00:27:08
+00:27:15
00:32:44
-00:27:33
+00:16:07
1118 1118
54 / 79
-00:10:50
+00:12:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii