Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:39:54
-00:20:23
+00:23:17
1813 1813
75 / 83
-00:16:38
+00:15:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii