Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:02
-00:36:52
+00:44:04
8457 2871
13 / 15
-00:06:44
+00:24:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii