Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:51
-00:29:26
+00:14:14
812 812
28 / 83
-00:25:41
+00:06:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii