Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:32:26
-00:16:18
+00:15:59
1204 1204
54 / 87
-00:08:01
+00:10:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii