Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:36
-00:30:18
+00:50:38
8759 3080
58 / 59
+00:40:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii