Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:26
-00:53:28
+00:27:28
4535 805
157 / 311
-00:35:29
+00:24:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii