Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:29
-00:48:25
+00:32:31
6412 1638
208 / 287
-00:22:50
+00:28:16
00:31:31
-00:28:46
+00:14:54
914 914
50 / 79
-00:12:03
+00:11:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii