tomasz sak

dom-med
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:02:05
-00:42:17
+00:30:44
5246 3934
M60 : 55
1
14 / 21
-00:23:14
+00:14:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii