Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:02
-00:49:52
+00:31:04
5981 1425
84 / 126
-00:25:52
+00:22:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii