Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:40
-00:35:59
+00:35:28
3590 2596
M30 : 361
104 / 130
-00:32:19
+00:31:27
01:06:06
-00:43:48
+00:37:08
7530 5228
155 / 178
-00:22:04
+00:37:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii