Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:06
-00:40:48
+00:40:08
8056 2616
321 / 356
-00:13:04
+00:33:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii