Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:14
-00:44:40
+00:36:16
7320 2170
260 / 311
-00:26:41
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii