Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:30:51
-00:29:26
+00:14:14
813 813
42 / 81
-00:25:46
+00:07:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii