Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:04
-00:46:50
+00:34:06
6811 1863
94 / 128
-00:19:08
+00:29:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii