Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:45:16
+00:35:40
7197 2094
100 / 128
-00:17:34
+00:31:26
00:33:50
-00:26:27
+00:17:13
1296 1296
18 / 19
-00:03:52
+00:10:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii