Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:19
-00:50:35
+00:30:21
5714 1294
199 / 311
-00:32:36
+00:27:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii