Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:17
-00:39:53
+00:33:57
6391 4697
M30 : 2081
282 / 372
-00:24:00
+00:28:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii