Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:03
-00:49:12
+00:29:10
3622 3192
52 / 88
-00:26:10
+00:19:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii