Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:07
-00:28:38
+00:51:21
6851 1611
146 / 150
-00:04:35
+00:42:19
01:13:45
-00:34:30
+00:43:52
5996 1275
112 / 126
-00:24:01
+00:33:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii