Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:37
-00:37:17
+00:43:39
8430 2852
296 / 311
-00:19:18
+00:40:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii