Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:38:21
-01:08:24
+00:08:52
79 74
3 / 446
-01:08:23
+00:01:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii