Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:20
-01:04:25
+00:12:51
313 298
4 / 133
-00:39:46
+00:02:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii