Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:36
-00:42:18
+00:38:38
7822 2479
318 / 348
-00:27:48
+00:31:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii