Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:46
-01:08:59
+00:08:17
63 59
8 / 476
-00:59:10
+00:05:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii