Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:33
-00:41:42
+00:36:40
5132 881
22 / 29
-00:11:13
+00:19:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii