Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:26
-00:39:19
+00:37:57
10203 3083
116 / 133
-00:14:40
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii