Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:14
-00:31:20
+00:45:37
8128 1984
33 / 34
-00:01:19
+00:26:26
01:17:46
-00:30:29
+00:47:53
6261 1428
29 / 29
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii