Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:44
-00:27:01
+00:50:15
11722 4064
64 / 65
-00:05:40
+00:39:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii