Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:33
-00:48:21
+00:32:35
6432 4785
192 / 266
-00:21:08
+00:23:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii