Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:01
-00:45:44
+00:31:32
7932 6097
283 / 476
-00:35:55
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii