Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:02
-00:45:43
+00:31:33
7938 6100
36 / 65
-00:24:22
+00:20:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii