Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:02
-00:45:43
+00:31:33
7934 1837
35 / 65
-00:24:22
+00:20:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii