Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:31
-00:36:23
+00:44:33
8496 2899
368 / 380
-00:21:00
+00:36:59
01:12:08
-00:34:37
+00:42:39
11123 3665
466 / 501
-00:17:04
+00:34:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii