Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:00:06
-00:49:48
+00:31:08
6018 4578 1
252 / 348
-00:35:18
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii