Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:15
-00:44:30
+00:32:46
8474 2107
92 / 120
-00:26:57
+00:29:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii