Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:48
-00:35:57
+00:41:19
10918 7387
62 / 66
-00:26:17
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii