Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:09
-00:35:25
+00:41:32
7795 1804
282 / 309
-00:20:40
+00:35:38
01:07:26
-00:40:49
+00:37:33
5268 937
218 / 260
-00:21:40
+00:29:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii